A Hegedűs Ferenc vállalkozás vezetése teljes mértékben elkötelezett a minőség iránt, az ügyfelek megelégedettségére, a vállalkozás jó hírneve, piaci versenyképessége, biztonságos és hosszú távú jövője, valamint dolgozóinak boldogulása érdekében.        

Célunk:

Teljes körű szolgáltatási tevékenységünk folyamatosan és a lehető legmagasabb szinten elégítse ki ügyfeleink igényeit, a környezet védelmének és az előírt közlekedés biztonsági követelmények maximális figyelembe vételével.

 

A cél elérése érdekében:

- Ügyfeleink igényeinek a lehető legmagasabb szinten történő kiszolgálására törekszünk, e cél elérésének érdekében az ügyfél igények feltárásával minőségi szolgáltatást nyújthassunk.

- Ügyfeleink teljes körű kiszolgálása mellett fontos a megelégedettségét szolgáló udvarias, baráti légkör teremtése dolgozóink és ügyfélvárónk oldaláról.

- Tevékenységünket a hatósági kijelölésnek megfelelően, a vonatkozó előírások, jogszabályok betartása mellett a gépjárművek közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontoknak való megfelelésével végezzük.

- A környezet megóvására a járművek felülvizsgálatakor és javításakor különös figyelmet fordítunk, annak legkisebb károsodásával dolgozunk.

- Szállítóink, együttműködő partnereink kiválasztásakor arra törekszünk, hogy azok legyenek elkötelezettek cégünk minőségpolitikájával szemben.

- Munkatársaink felkészítésével a minőségorientált gondolkodást és munkavégzést várjuk el, a lehető legmagasabb szakmai tudásuk szerint.

- A tevékenységünk végzéséhez szükséges megfelelően képzett és gyakorlott szakembergárdát alkalmazunk, biztosítva számukra a szakmai és előírt továbbképzést, gyakorlati oktatásukat, a szakmai fejlődés lehetőségét.

A minőségpolitikában megfogalmazott célt a műszaki-, biztonsági előírások alkalmazása mellett, az erőforrások hatékony és ésszerű felhasználásával valósítjuk meg.

Minden dolgozónk -vezető és alkalmazott- felelős a saját és ez által a Hegedűs Ferenc vállalkozás munkájáért.

 

Rétság, 2002. május 15.

Hegedűs Ferenc vezető